فرهنگستان الهه آناهیتا در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۸۷ با شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۳۴۹۱۴ و ثبت نامحدود به شماره ثبت ۱۷۵ به دبیرکل و مدیرعاملی جناب آقای پیمان ایلیا به ثبت رسید. این فرهنگستان از آغاز قعالیت خود تا کنون توانسته است بیش از ۱۰۰ فعالیت مختلف را با موفقیت به اتمام برساند.از جمله فعالیت های این فرهنگستان میتوان به فعالیت های هنری، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی اشاره کرد.

filef

filef
log
filef

بازدیدها: ۱۰۳