ALetter
Flower
Eletter

فعالیت های فرهنگی هنری بسیاری در فرهنگستان الهه اناهیتا انجام میشود. این فرهنگستان سعی دارد با گسترش هنر در پاریز استعداد های موجود در این خطه را شکوفا سازد.
از جمله فعالیت های که انجام میشود میتوان به :
۱- نمابشنامه نویسی
۲- تئاتر
۳- موسیقی
۴- گتاب خوانی
۵- فیلم نامه نویسی
۶- برگزاری انواع جشن ها

و... اشاره کرد.

شما عزیزان میتوانید با در ارتباط بودن با این فرهنگستان نسبت به ثبت نام و یا پیشنهاد در هر کدام از رشته های یاد شده اقدام نمایید.

firedhand
tiger
Eslimi

بازدیدها: ۱۷۲