مرمت معماری، شاخه‌ای از هنر معماری است که بر پایه شناخت و مطالعه بناها و بافت های تاریخی و آثار باستانی، به احیا کردن فضاهای تاریخی به لحاظ کالبدی، ساختاری و عملکردی می‌انجامد. این هنر که شاخه‌ای آمیخته از دانش، تکنولوژی، مهندسی و هنر معماری می‌باشد شامل شکلها و سطوح گوناگونی از پژوهش و تحقیق در باب هنر و معماری تاریخی است و در مقیاس‌های گوناگونی می‌توان آنرا تعریف و معنا کرد.

این فرهنگستان به عنوان یکی از مراکز مهم در شهر پاریز مسئول نگه داری و مرمت آثار باستانی و تاریخی است.

09519

512016_14751+PM_انجام+پایان+نامه+مرمت+و+احیای+بناهای+تاریخی_Converted

n82607479-71760168

بازدیدها: ۲۶۳